Zijn uw gebouwen brandveilig? Verschaf uzelf zekerheid

Op 7 januari jl. heeft minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een brief aan de tweede kamer
gestuurd waarin zij aandacht vraagt voor de brandveiligheid van zorginstellingen. Onderzoek van rijksinspecties heeft namelijk uitgewezen dat de brandveiligheid op grote schaal te kort schiet. Bij 30% van de instellingen bleek direct ingrijpen zelfs noodzakelijk; de brandveiligheid schiet daar ernstig tekort. Hiervoor worden de instellingen zelf als eerstverantwoordelijken gezien. In principe is de brandveiligheid gewaarborgd wanneer patiënten, bewoners, bezoekers en medewerkers het pand veilig kunnen verlaten in geval van brand. Vooral voor de kwetsbare groep patiënten en bewoners die niet of minder zelfredzaam zijn, is het veilig verlaten van het pand vaak niet goed mogelijk. Zorginstellingen dragen de eerste verantwoordelijkheid voor een brandveilig gebouw en het brandveilig gebruik daarvan. Indien deze verantwoordelijkheid willens en wetens niet genomen wordt, kunnen de bestuurders daarop aangesproken worden.

Zorginstellingen  moeten te allen tijde aan de bouwkundige en gebruiksvoorschriften uit het bouw- en gebruiksbesluit voldoen. In deze besluiten wordt voor de voorschriften onderscheid gemaakt tussen bestaande bouw en nieuwbouw. In de brief wordt aangekondigd dat instellingen op aanwijsbare tekortkomingen zullen worden aangesproken en dat het toezicht op brandveiligheid geïntensiveerd zal worden. Maar ook wordt aangekondigd dat zorginstellingen, die onvoldoende maatregelen treffen, met naam bekend gemaakt zullen worden en dat interventie (op grond van art. 5.24 van de wabo) door gemeentes niet uitgesloten wordt.

Al met al, een serieus onderzoeksresultaat en voldoende redenen om er zeker van te zijn dat de brandveiligheid in uw instellingsgebouwen goed in orde is. Dit kan met een brandveiligheidscan, waarbij het gebouw en de installaties op pragmatische wijze langs de lat van het bouw- en gebruiksbesluit worden gelegd.

<< Terug