Toezicht

Als onafhankelijk toezichthouder controleren wij , of de aannemers conform bestek en tekeningen ook daadwerkelijk aan de gestelde kwaliteitseisen tijdens de uitvoering voldoen.

Door dagelijks toezicht op de bouw, waarbij wij het toezicht vast leggen in tussentijdse rapportages, signaleren wij tijdig afwijkingen en voorkomen wij dat het project onnodig qua tijd, geld of kwaliteit uit de hand loopt.

Tevens zal de toezichthouder, in samenspraak met de directievoerder, de eindoplevering verzorgen.