Staatssteunregels corporatiewoning niet voor zorgwoningen

De bekritiseerde inkomensgrens voor huurwoningen van corporaties is vanaf volgend jaar niet meer geldig voor personen met zorg aan huis. Ouderen met een zorgindicatie kunnen zo makkelijker een woning toegewezen krijgen door woningcorporaties. Dit is het gevolg van een brief die minister Donner kort voor zijn vertrek heeft gestuurd naar de Tweede Kamer.

Huishoudens aangewezen op zorg niet meegerekend

Door de wijziging kunnen personen met bepaalde indicaties niet meer worden meegerekend bij de beoordeling van de toewijzingsnorm. De indicaties die in aanmerking komen zijn persoonlijke verzorging, verpleging of individuele begeleiding met specifieke leveringsvoorwaarde “volgens afspraak en direct oproepbaar”, “voortdurend in de nabijheid” en “24 uur per dag aanwezig”.

Toewijzing door AWBZ

In de regeling was al opgenomen dat de inkomensgrens niet geldt in het geval dat woningen of woongelegenheden worden toegewezen op grond van de AWBZ en waar sprake is van een integrale levering van wonen en zorg op basis van een inkomensafhankelijke bijdrage. Corporaties moeten door Europese regelgeving minimaal negentig procent van hun woningen toewijzen aan mensen met een lager inkomen dan 34.085 euro. Hierdoor kwamen veel huishoudens met een specifieke zorgbehoefte niet meer in aanmerking voor een sociale huurwoning.

<< Terug