Projectmanagement

De projectmanager begeleidt de opdrachtgever en de uiteindelijke gebruiker van een gebouw in de voorfase van een project bij o.a. het opstellen van een programma van eisen, verzorgt diverse aanbestedingstrajecten en controleert tijdens de uitvoering of het ook daadwerkelijk conform de wensen van de opdrachtgever wordt uitgevoerd.

Tevens zal de projectmanager, in samenspraak met de directievoerder, tijdens de uitvoering eventuele wensen van de opdrachtgever verder uitwerken en laten uitvoeren door de aannemer.