Nazorg

Bij complexe utiliteitswerken, zoals het UMC St Radboud te Nijmegen, is nazorg zeker zo belangrijk als het bouwen zelf.

Kapee Bouwmanagement B.V. zorgt ervoor dat de gebruiker, die zal moeten wennen aan zijn nieuwe werkomgeving, duidelijk instructies krijgt hoe de complexe systemen gebruikt moeten worden.

Tevens zorgt Kapee Bouwmanagement B.V. voor een juiste overdracht aan beheer en onderhoud.