Projectmanagement

De projectmanager begeleidt de opdrachtgever en de uiteindelijke gebruiker van een gebouw in de voorfase van een project bij o.a. het opstellen van een programma van eisen, verzorgt diverse aanbestedingstrajecten en controleert tijdens de uitvoering of het ook daadwerkelijk conform de wensen van de opdrachtgever wordt uitgevoerd. Tevens zal de projectmanager, in samenspraak met de directievoerder, tijdens […]

Category: Bouwmanagement · Tags:

Directievoering

De directievoerder van Kapee Bouwmanagement B.V. zal tijdens de uitvoering er zorg voor dragen dat de opdrachtgever een gebouw krijgt zoals is vastgelegd in bestek en tekeningen. Tevens is hij namens de opdrachtgever een vast aanspreekpunt voor alle partijen en stemt de werkzaamheden van architect, adviseurs en aannemers op elkaar af. Hij ziet toe op naveling van de contractstukken […]

Category: Bouwmanagement · Tags:

Toezicht

Als onafhankelijk toezichthouder controleren wij , of de aannemers conform bestek en tekeningen ook daadwerkelijk aan de gestelde kwaliteitseisen tijdens de uitvoering voldoen. Door dagelijks toezicht op de bouw, waarbij wij het toezicht vast leggen in tussentijdse rapportages, signaleren wij tijdig afwijkingen en voorkomen wij dat het project onnodig qua tijd, geld of kwaliteit uit de […]

Category: Bouwmanagement · Tags:

Nazorg

Bij complexe utiliteitswerken, zoals het UMC St Radboud te Nijmegen, is nazorg zeker zo belangrijk als het bouwen zelf. Kapee Bouwmanagement B.V. zorgt ervoor dat de gebruiker, die zal moeten wennen aan zijn nieuwe werkomgeving, duidelijk instructies krijgt hoe de complexe systemen gebruikt moeten worden. Tevens zorgt Kapee Bouwmanagement B.V. voor een juiste overdracht aan […]

Category: Bouwmanagement · Tags: