Directievoering

De directievoerder van Kapee Bouwmanagement B.V. zal tijdens de uitvoering er zorg voor dragen dat de opdrachtgever een gebouw krijgt zoals is vastgelegd in bestek en tekeningen.

Tevens is hij namens de opdrachtgever een vast aanspreekpunt voor alle partijen en stemt de werkzaamheden van architect, adviseurs en aannemers op elkaar af. Hij ziet toe op naveling van de contractstukken tijdens de uitvoering en geeft leiding aan het dagelijks toezicht.

De directievoerder heeft de algemene leiding over het bouwproject en heeft derhalve een sturende functie tijdens de uitvoering.