Bouwmanagement

Kapee Bouwmanagement B.V. is in 2006 gestart met bouwmanagement.

Kapee Bouwmanagement B.V. staat naast de opdrachtgever en zorgt ervoor dat de opdrachtgever
geen zorgen heeft over het bouwproces tijdens de voorbereiding, uitvoering en tijdens de nazorg.

Kapee Bouwmanagement B.V. kenmerkt zich door een “niet praten maar doen” mentaliteit, waarbij
wij ervoor zorg dragen dat het project binnen de gestelde kaders (kosten, tijd en kwaliteit) wordt gerealiseerd.

Doordat wij onze vakkennis hebben opgedaan op de “werkvloer” weten wij tijdig risico’s in kaart
te brengen en vervolgens met onze kennis en ervaring adequaat met de risico’s om te gaan
en hiermee het bouwproces te sturen.

Onder bouwmanagement vallen onder meer de volgende activiteiten;

  • Projectmanagement;
  • Directievoering;
  • Toezicht;
  • Nazorg.