Nieuws

Zijn uw gebouwen brandveilig? Verschaf uzelf zekerheid Op 7 januari jl. heeft minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een brief aan de tweede kamer gestuurd waarin zij aandacht vraagt voor de brandveiligheid van zorginstellingen. Onderzoek van rijksinspecties heeft namelijk uitgewezen dat de brandveiligheid op grote schaal te kort schiet. Bij 30% van de instellingen […]

Bouwmanagement

Kapee Bouwmanagement B.V. is in 2006 gestart met bouwmanagement. Kapee Bouwmanagement B.V. staat naast de opdrachtgever en zorgt ervoor dat de opdrachtgever geen zorgen heeft over het bouwproces tijdens de voorbereiding, uitvoering en tijdens de nazorg. Kapee Bouwmanagement B.V. kenmerkt zich door een “niet praten maar doen” mentaliteit, waarbij wij ervoor zorg dragen dat het […]

Projecten

Projecten De volgende projecten zijn voltooid: – De Pantarijn te Wageningen; – Omnisportcentrum te Apeldoorn; – Nieuwbouw fase 3 UMC St Radboud te Nijmegen;

Contact

 

Bouwmanagement

 • Projectmanagement

  De projectmanager begeleidt de opdrachtgever en de uiteindelijke gebruiker van een gebouw in de voorfase van een project bij o.a. het opstellen van een programma van eisen, verzorgt diverse aanbestedingstrajecten en controleert tijdens de uitvoering of het ook daadwerkelijk conform de wensen van de opdrachtgever wordt uitgevoerd. Tevens zal de projectmanager, in samenspraak met de directievoerder, tijdens […]

 • Directievoering

  De directievoerder van Kapee Bouwmanagement B.V. zal tijdens de uitvoering er zorg voor dragen dat de opdrachtgever een gebouw krijgt zoals is vastgelegd in bestek en tekeningen. Tevens is hij namens de opdrachtgever een vast aanspreekpunt voor alle partijen en stemt de werkzaamheden van architect, adviseurs en aannemers op elkaar af. Hij ziet toe op naveling van de contractstukken […]

 • Toezicht

  Als onafhankelijk toezichthouder controleren wij , of de aannemers conform bestek en tekeningen ook daadwerkelijk aan de gestelde kwaliteitseisen tijdens de uitvoering voldoen. Door dagelijks toezicht op de bouw, waarbij wij het toezicht vast leggen in tussentijdse rapportages, signaleren wij tijdig afwijkingen en voorkomen wij dat het project onnodig qua tijd, geld of kwaliteit uit de […]

 • Nazorg

  Bij complexe utiliteitswerken, zoals het UMC St Radboud te Nijmegen, is nazorg zeker zo belangrijk als het bouwen zelf. Kapee Bouwmanagement B.V. zorgt ervoor dat de gebruiker, die zal moeten wennen aan zijn nieuwe werkomgeving, duidelijk instructies krijgt hoe de complexe systemen gebruikt moeten worden. Tevens zorgt Kapee Bouwmanagement B.V. voor een juiste overdracht aan […]